قابل توجه متقاضیان محترم تبدیل خودرو به گازسوز: در مرحله اول فقط پیش ثبت نام خودرو را در سامانه انجام دهید. در مرحله دوم، چند روز پس از بررسی درخواست، سامانه به شما پیامک ارسال مینماید تا نسبت به رزرو مرکز خدمات و انجام مراحل بعدی اقدام نمایید.
کلیه حقوق وب سایت متعلق به اتحادیه سوختهای جایگزین و خدمات وابسته می باشد